Title

Supertwist Sock

חוט מושלם ליצירת גרביים נוחות וחמות. 100% מרינו בצביעת יד. חוט זה גם מתאים מאד לשאלים, צעיפים וקרדיגנים. חוט רך ונעים הניתן ללבישה ישירות על הגוף.
Nurturing Fibres הינו פרוייקט של חוה קטנה בדרום אפריקה הדוגלת בשמירה על הסביבה, משימוש באנרגיה סולרית, מיחזור המים המשמשים לצביעה להשקיה ושימוש בחומרים מקומיים.

לתשומת לב: חוט זה מיוצר בדוללות ונדרש לגלגל לפני שימוש. שימוש בחוט ישר מהדוללה יכול להביא להסתבכות החוט, לקשרים ולתחושת תסכול.

הרכב החוט:
100% מרינו
משקל ואורך חוט:
100 גרם, 320 מטר
מתאים למסרגות | עובי חוט:
Sock (UK: 3 ply, AU: 3 ply, 14 wpi) | 2.25— 3.25 mm
 • Cherry Blossom 100
  יש 3 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Monsoon 101
  יש 4 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Silver 102
  יש 4 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Driftwood 103
  יש 6 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Massy 104
  יש 4 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Vanilla 105
  יש 3 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Venice 106
  יש 3 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Forged 107
  יש 3 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Imperial 108
  יש 4 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Maple 109
  יש 3 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Sangria 110
  יש 5 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Claret 111
  יש 3 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Marmalade 112
  יש 7 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Summer Meadow 113
  יש 4 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Knysna 114
  יש 5 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Satchel 115
  יש 5 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Atlantic 116
  יש 2 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Shipwrecked 117
  יש 5 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Coquette 118
  יש 4 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Nori 119
  יש 4 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Candy 120
  יש 3 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Sea Glass 121
  יש 2 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Smokey Nights 122
  יש 2 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Cedar 123
  יש 5 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Roxy’s Cafe 124
  יש 5 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Straw 125
  יש 5 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Oumas Quilt 126
  יש 5 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Humbug 128
  יש 5 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Chestnut 129
  יש 3 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪

 • Lunar 130
  יש 1 כדורים במלאי

  מחיר:99.00₪