Title

Our Tribe

Our Tribe מבית Scheepjes הינו חוט בעובי Sport המתאים לגרביים, שאלים ופריטים לבית.
לתשומת לב: החוט הינו single ply, חוטים מסוג אלה הינם חוטים חלשים יותר מחוטים המורכבים ממספר סיבים הנטווים ביחד. בסריגה או קרושה עם חוט single ply אנו ממליצים לטפל בחוט ברגישות ולא לפרום את הסיב, דבר שיכול לפגוע בחוט.

הרכב החוט:
70% צמר, 30% פולימיד
משקל ואורך חוט:
100 גרם, 420 מטר
מתח סריגה:
28 עיניים, 40 שורות ל 10 ס"מ במסרגות 2.5 מ"מ
מתאים למסרגות | עובי חוט:
Sport (UK: 4 ply, AU: 5 ply, 12 wpi) | 3.25— 3.75 mm
 • Marie 962
  יש 3 כדורים במלאי

  מחיר:40.00₪

 • New Leaf 964
  יש 7 כדורים במלאי

  מחיר:40.00₪

 • Simy 967
  יש 6 כדורים במלאי

  מחיר:40.00₪

 • Lilla Bjorn 969
  יש 4 כדורים במלאי

  מחיר:40.00₪

 • Look at what I Made 972
  יש 5 כדורים במלאי

  מחיר:40.00₪

 • It's all in a Nutshell 973
  יש 3 כדורים במלאי

  מחיר:40.00₪

 • Marie 2 981
  יש 4 כדורים במלאי

  מחיר:40.00₪

 • Generosity 988
  יש 4 כדורים במלאי

  מחיר:40.00₪