Title

Invicta Colour

תחלופת צבעים מרהיבה המשתלבת תוך כדי עבודה. זהו חוט גרביים Single ply היוצר תחלופת צבע (self striping).
תערובת של צמר ופולימיד המקנה עמידות רבה לחוט. תחזוקה קלה הכוללת כביסה במכונה.

הערה: לזוג גרביים בסיסי לאישה במידה בינונית נדרש בערך 343 מטר חוט (כדור אחד)

הרכב החוט:
75% צמר, 25% ניילון
משקל ואורך חוט:
100 גרם, 420 מטר
מתח סריגה:
24 עיניים, 40 שורות ל 10 ס"מ במסרגות 2.5-3 מ"מ
מתאים למסרגות | עובי חוט:
Sock (UK: 3 ply, AU: 3 ply, 14 wpi) | 2.25— 3.25 mm
 • Invicta Colour 952
  יש 9 כדורים במלאי

  מחיר:42.00 ₪

 • Invicta Colour 955
  יש 10 כדורים במלאי

  מחיר:42.00 ₪

 • Invicta Colour 956
  יש 7 כדורים במלאי

  מחיר:42.00 ₪

 • Invicta Colour 957
  יש 6 כדורים במלאי

  מחיר:42.00 ₪

 • Invicta Colour 959
  יש 7 כדורים במלאי

  מחיר:42.00 ₪

 • Invicta Colour 968
  יש 5 כדורים במלאי

  מחיר:42.00 ₪

 • Invicta Colour 970
  יש 9 כדורים במלאי

  מחיר:42.00 ₪