Title

Bloom

חוט 100% כותנה בעל טוויה בצורת שרשרת (chained cord). חוט זה מתאים למגוון רחב של פרויקטים. הטוויה המיוחדת מעניקה לחוט משקל קל במיוחד ומאפשרת לחוט לנשום ולהתייבש במהירות יחסית לחוטי כותנה אחרים ולכן מתאים לסריגת תיקים, כובעים ושמיכות.

הרכב החוט:
100% כותנה
משקל ואורך חוט:
50 גרם / 80 מטר
מתח סריגה:
21 עיניים, 30 שורות ל 10 ס"מ במסרגות 5 מ"מ
מתאים למסרגות | עובי חוט:
Worsted (UK: Aran, AU: 10 ply, 9 wpi) | 4.5— 5.5 mm
 • אחרונים
  Chocolate Cosmon 401
  יש 6 כדורים במלאי

  מחיר:13.00₪

 • אחרונים
  French Lavender 402
  יש 3 כדורים במלאי

  מחיר:13.00₪

 • אחרונים
  Viola 403
  יש 4 כדורים במלאי

  מחיר:13.00₪

 • אחרונים
  Tulip 406
  יש 4 כדורים במלאי

  מחיר:13.00₪

 • אחרונים
  Fuchsia 407
  יש 11 כדורים במלאי

  מחיר:13.00₪

 • אחרונים
  Geranium 408
  יש 11 כדורים במלאי

  מחיר:13.00₪

 • אחרונים
  Rose 409
  יש 1 כדורים במלאי

  מחיר:13.00₪

 • אחרונים
  Chrysanthemum 410
  יש 3 כדורים במלאי

  מחיר:13.00₪

 • אחרונים
  Dark Fern 411
  יש 10 כדורים במלאי

  מחיר:13.00₪

 • אחרונים
  Light Fern 412
  יש 6 כדורים במלאי

  מחיר:13.00₪

 • אחרונים
  Gerbera 413
  יש 14 כדורים במלאי

  מחיר:13.00₪

 • אחרונים
  Tiger Lily 415
  יש 10 כדורים במלאי

  מחיר:13.00₪

 • אחרונים
  Delphinium 417
  יש 8 כדורים במלאי

  מחיר:13.00₪

 • אחרונים
  Hydrangea 418
  יש 5 כדורים במלאי

  מחיר:13.00₪

 • אחרונים
  Columbine 427
  יש 1 כדורים במלאי

  מחיר:13.00₪

 • אחרונים
  Gazania 428
  יש 10 כדורים במלאי

  מחיר:13.00₪