Title

מסרגת קרושה טוניסאית מעץ סימפוני

מסרגת קרושה טוניסאית, מעץ סימפוני (עץ צבעוני משולב) של החברה העולמית Knitpro. חלקה, נעימה למגע, יפהפיה, ובאיכות מעולה! המסרגה מגיעה כיחידה בודדת, ראש מסרגה, וללא חוט מאריך. המסרגה ניתנת להארכה באמצעות חוטים מקשרים/מאריכים באורכים שונים הניתנים לרכישה בנפרד. החוטים המקשרים/מאריכים מתאימים לכל סוגי המסרגות הטוניסאיות והעגולות של ניטפרו (כל העוביים).

עובי מסרגה כמות במלאי מחיר
3mm :מסרגת קרושה טוניסאית מעץ סימפוני
9
26.00₪
3.5mm :מסרגת קרושה טוניסאית מעץ סימפוני
7
26.00₪
4mm :מסרגת קרושה טוניסאית מעץ סימפוני
9
29.00₪
4.5mm :מסרגת קרושה טוניסאית מעץ סימפוני
7
29.00₪
5mm :מסרגת קרושה טוניסאית מעץ סימפוני
10
31.00₪
5.5mm :מסרגת קרושה טוניסאית מעץ סימפוני
9
31.00₪
6mm :מסרגת קרושה טוניסאית מעץ סימפוני
9
36.00₪
6.5mm :מסרגת קרושה טוניסאית מעץ סימפוני
9
36.00₪
7mm :מסרגת קרושה טוניסאית מעץ סימפוני
8
38.00₪
8mm :מסרגת קרושה טוניסאית מעץ סימפוני
5
40.00₪