Title

מסרגות ספקטרה שקופות באורך 25 ס"מ Knitpro

מסרגות אקריליות שקופות מבית ניטפרו, באורך של 25 ס"מ.
חומר הייצור מאפשר המחיר הזול שלהן, מבלי להתפשר על האיכות!

המסרגות מעוצבות עם חוד הדרגתי. קלות מאוד, ועם זאת עמידות. גמישות בדיוק במידה הנכונה ומתאימות הן למנוסות בסריגה והן למתחילות.
שונות ממסרגות פלסטיק רגילות באופן ייצורן - המבטיח אריכות ימים.

המסרגות הן של החברה העולמית Knitpro.

עובי מסרגה כמות במלאי מחיר
4mm :מסרגות ספקטרה שקופות באורך 25 ס"מ
2
10.00 ₪
4.5mm :מסרגות ספקטרה שקופות באורך 25 ס"מ
2
10.00 ₪
5mm :מסרגות ספקטרה שקופות באורך 25 ס"מ
2
10.00 ₪
5.5mm :מסרגות ספקטרה שקופות באורך 25 ס"מ
2
12.00 ₪
6mm :מסרגות ספקטרה שקופות באורך 25 ס"מ
2
15.00 ₪
6.5mm :מסרגות ספקטרה שקופות באורך 25 ס"מ
2
15.00 ₪
7mm :מסרגות ספקטרה שקופות באורך 25 ס"מ
2
17.00 ₪
8mm :מסרגות ספקטרה שקופות באורך 25 ס"מ
2
20.50 ₪
9mm :מסרגות ספקטרה שקופות באורך 25 ס"מ
2
24.00 ₪
10mm :מסרגות ספקטרה שקופות באורך 25 ס"מ
2
28.00 ₪
12mm :מסרגות ספקטרה שקופות באורך 25 ס"מ
2
35.00 ₪