Title

מסרגת קרושה אקרילית של Knitpro

מסרגת קרושה אקרילית צבעונית מבית ניטפרו.
אורך מסרגה: 15 ס"מ
חומר הייצור מאפשר המחיר הזול שלהן, מבלי להתפשר על האיכות!

שונות ממסרגות פלסטיק רגילות באופן ייצורן - המבטיח אריכות ימים.

עובי מסרגה כמות במלאי מחיר
5.5mm: Trendz Crochet
4
10.00₪
6mm: Trendz Crochet
4
10.00₪
6.5mm: Trendz Crochet
4
11.00₪
7mm: Trendz Crochet
2
11.00₪
8mm: Trendz Crochet
1
12.00₪
9mm: Trendz Crochet
3
12.00₪
10mm: Trendz Crochet
3
16.00₪