Title

מסרגת קרושה אקרילית של Knitpro

מסרגת קרושה אקרילית צבעונית מבית ניטפרו.
אורך מסרגה: 15 ס"מ
חומר הייצור מאפשר המחיר הזול שלהן, מבלי להתפשר על האיכות!

שונות ממסרגות פלסטיק רגילות באופן ייצורן - המבטיח אריכות ימים.

עובי מסרגה כמות במלאי מחיר
5mm: Trendz Crochet
4
10.00 ₪
5.5mm: Trendz Crochet
4
10.00 ₪
6mm: Trendz Crochet
5
10.00 ₪
6.5mm: Trendz Crochet
4
11.00 ₪
7mm: Trendz Crochet
5
11.00 ₪
8mm: Trendz Crochet
5
12.00 ₪
9mm: Trendz Crochet
5
12.00 ₪
10mm: Trendz Crochet
5
16.00 ₪