Title

מסרגת קרושה מגולפת ארוכה

מסרגת קרושה יפהפיה ונעימה למגע מעץ סורינה. עץ כהה, בגילוף מעוגל סביב קצה המסרגה.
גימור המסרגה אינו חלקלק כמסרגת מתכת, ומתאים במיוחד לסורגות מתחילות ולצמר עדין - כך שלא יחליק מהמסרגה.
אורך מסרגה (כולל גימור): 25.4 ס"מ (10 אינץ)

עובי מסרגה כמות במלאי מחיר
5.5mm: Surina Crochet Swivel 25cm
1
20.00₪
6mm: Surina Crochet Swivel 25cm
1
20.00₪
11.5mm: Surina Crochet Swivel 25cm
7
38.50₪
12mm: Surina Crochet Swivel 25cm
6
38.50₪
15mm: Surina Crochet Swivel 25cm
6
41.00₪
20mm: Surina Crochet Swivel 25cm
5
43.50₪