Title

מסרגת קרושה פשוטה עץ

מסרגת קרושה יפהפייה ונעימה למגע מעץ סורינה.
גימור המסרגה אינו חלקלק כמסרגת מתכת, ומתאים במיוחד לסורגות מתחילות ולצמר עדין - כך שלא יחליק מהמסרגה.
אורך המסרגה כ 15 ס"מ (6 אינץ).

עובי מסרגה כמות במלאי מחיר
4mm: Surina Crochet Plain 15cm
9
13.00 ₪
4.5mm: Surina Crochet Plain 15cm
10
13.00 ₪
5mm: Surina Crochet Plain 15cm
8
13.00 ₪
5.5mm: Surina Crochet Plain 15cm
10
13.00 ₪
6mm: Surina Crochet Plain 15cm
10
13.00 ₪
6.5mm: Surina Crochet Plain 15cm
10
13.00 ₪
7mm: Surina Crochet Plain 15cm
10
15.00 ₪
7.5mm: Surina Crochet Plain 15cm
9
15.00 ₪
8mm: Surina Crochet Plain 15cm
11
17.00 ₪
9mm: Surina Crochet Plain 15cm
12
17.00 ₪
10mm: Surina Crochet Plain 15cm
10
17.00 ₪
11.5mm: Surina Crochet Plain 15cm
11
17.00 ₪
12mm: Surina Crochet Plain 15cm
10
20.00 ₪
15mm: Surina Crochet Plain 15cm
7
22.00 ₪
20mm: Surina Crochet Plain 15cm
6
25.00 ₪