Title

מסרגת קרושה פשוטה עץ

מסרגת קרושה יפהפייה ונעימה למגע מעץ סורינה.
גימור המסרגה אינו חלקלק כמסרגת מתכת, ומתאים במיוחד לסורגות מתחילות ולצמר עדין - כך שלא יחליק מהמסרגה.
אורך המסרגה כ 15 ס"מ (6 אינץ).

עובי מסרגה כמות במלאי מחיר
4mm: Surina Crochet Plain 15cm
3
13.00₪
4.5mm: Surina Crochet Plain 15cm
10
13.00₪
5mm: Surina Crochet Plain 15cm
6
13.00₪
5.5mm: Surina Crochet Plain 15cm
9
13.00₪
6mm: Surina Crochet Plain 15cm
10
13.00₪
6.5mm: Surina Crochet Plain 15cm
9
13.00₪
7mm: Surina Crochet Plain 15cm
9
15.00₪
7.5mm: Surina Crochet Plain 15cm
8
15.00₪
8mm: Surina Crochet Plain 15cm
10
17.00₪
9mm: Surina Crochet Plain 15cm
12
17.00₪
10mm: Surina Crochet Plain 15cm
10
17.00₪
11.5mm: Surina Crochet Plain 15cm
11
17.00₪
12mm: Surina Crochet Plain 15cm
10
20.00₪
15mm: Surina Crochet Plain 15cm
7
22.00₪
20mm: Surina Crochet Plain 15cm
6
25.00₪