Title

ראשי מסרגות מתחלפות סדרת Mindful

ראשי מסרגות ממתכת (סדרת Mindful) מבית ניטפרו, באורך 13 ס"מ עבור מסרגות עגולות.
כל מסרגה נושאת מילת מוטיבציה לסיוע בריכוז בסריגה.
מספר המסרגה צרוב בלייזר על המסרגה.

המסרגות מגיעות ללא חוט מקשר! על מנת ליצור מסרגות עגולות יש לרכוש בנפרד חוטים מקשרים.

שילוב ראשי המסרגה עם חוטים באורך משתנה, מאפשר ליצור מגוון רחב של מסרגות עגולות בכמה אורכים ובכמה עוביים.
המסרגות מעוצבות עם חוד Lace. בעלות שטח פנים חלק מאוד, המאפשר החלקת העיניים בקלות על גבי המסרגות.

עובי מסרגה כמות במלאי מחיר
Mindful ICN: 3mm
10
29.00₪
Mindful ICN: 3.25mm
6
29.00₪
Mindful ICN: 3.5mm
7
31.00₪
Mindful ICN: 3.75mm
9
31.00₪
Mindful ICN: 4mm
7
31.00₪
Mindful ICN: 4.5mm
10
37.00₪
Mindful ICN: 5mm
10
37.00₪
Mindful ICN: 5.5mm
10
40.00₪
Mindful ICN: 6mm
9
40.00₪
Mindful ICN: 6.5mm
10
44.00₪
Mindful ICN: 7mm
10
44.00₪
Mindful ICN: 8mm
10
47.00₪
Mindful ICN: 9mm
10
53.00₪
Mindful ICN: 10mm
10
53.00₪
Mindful ICN: 12mm
9
53.00₪