Title

מסרגת קרושה טוניסאית דו צדדית KnitPro

מסרגת קרושה טוניסאית/אפגנית דו צדדית, אקריליות שקופות באורך של 30 ס"מ. של החברה העולמית Knitpro.

קלות מאוד, ועם זאת עמידות. גמישות בדיוק במידה הנכונה ומתאימות הן למנוסות בסריגה והן למתחילות.
שונות ממסרגות פלסטיק רגילות באופן ייצורן - המבטיח אריכות ימים.

עובי מסרגה כמות במלאי מחיר
Tunisian Double Ended :5mm
5
18.00₪
Tunisian Double Ended :5.5mm
5
18.00₪
Tunisian Double Ended :6mm
5
18.00₪
Tunisian Double Ended :6.5mm
5
19.00₪
Tunisian Double Ended :7mm
4
21.00₪
Tunisian Double Ended :8mm
5
23.00₪
Tunisian Double Ended :9mm
2
26.00₪
Tunisian Double Ended :10mm
3
27.00₪
Tunisian Double Ended :12mm
5
31.00₪