Title

מסרגת קרושה ארגונומית מבית Knitpro ראש מוזהב

מסרגת קרושה מבית ניטפרו.

עיצוב חדשני בעלת ידית ארגונומית המאפשרת שעות של סריגה איכותית.
ראש מסרגה מוזהב המאפשר לראות בקלות עיניים בכל סוג צמר.

מאפשר שילוב מושלם בין איכות ומחיר!

עובי מסרגה כמות במלאי מחיר
Crochet Hook Gold Tip: 2mm
33
12.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 2.5mm
8
12.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 3mm
7
12.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 3.5mm
10
12.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 4mm
3
12.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 4.5mm
9
12.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 5.5mm
7
12.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 6mm
12
12.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 6.5mm
38
15.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 7mm
14
15.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 8mm
27
15.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 9mm
51
16.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 10mm
26
18.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 12mm
25
18.00₪