Title

מסרגת קרושה ארגונומית מבית Knitpro ראש מוזהב

מסרגת קרושה מבית ניטפרו.

עיצוב חדשני בעלת ידית ארגונומית המאפשרת שעות של סריגה איכותית.
ראש מסרגה מוזהב המאפשר לראות בקלות עיניים בכל סוג צמר.

מאפשר שילוב מושלם בין איכות ומחיר!

עובי מסרגה כמות במלאי מחיר
Crochet Hook Gold Tip: 2mm
48
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 2.5mm
50
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 3mm
40
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 3.5mm
52
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 4mm
40
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 4.5mm
40
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 5mm
44
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 5.5mm
45
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 6mm
44
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 6.5mm
50
15.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 7mm
50
15.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 8mm
50
15.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 9mm
50
16.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 10mm
30
18.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 12mm
30
18.00 ₪