Title

מסרגת קרושה ארגונומית מבית Knitpro ראש מוזהב

מסרגת קרושה מבית ניטפרו.

עיצוב חדשני בעלת ידית ארגונומית המאפשרת שעות של סריגה איכותית.
ראש מסרגה מוזהב המאפשר לראות בקלות עיניים בכל סוג צמר.

מאפשר שילוב מושלם בין איכות ומחיר!

עובי מסרגה כמות במלאי מחיר
Crochet Hook Gold Tip: 2mm
37
12.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 2.5mm
14
12.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 3mm
17
12.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 3.5mm
6
12.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 4mm
5
12.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 4.5mm
16
12.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 5mm
17
12.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 5.5mm
11
12.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 6mm
23
12.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 6.5mm
43
15.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 7mm
18
15.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 8mm
30
15.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 9mm
52
16.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 10mm
27
18.00₪
Crochet Hook Gold Tip: 12mm
27
18.00₪