Title

מסרגת קרושה ארגונומית מבית Knitpro ראש מוזהב

מסרגת קרושה מבית ניטפרו.

עיצוב חדשני בעלת ידית ארגונומית המאפשרת שעות של סריגה איכותית.
ראש מסרגה מוזהב המאפשר לראות בקלות עיניים בכל סוג צמר.

מאפשר שילוב מושלם בין איכות ומחיר!

עובי מסרגה כמות במלאי מחיר
Crochet Hook Gold Tip: 2mm
46
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 2.5mm
48
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 3mm
22
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 3.5mm
30
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 4mm
30
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 4.5mm
29
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 5mm
29
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 5.5mm
44
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 6mm
43
12.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 6.5mm
49
15.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 7mm
48
15.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 8mm
49
15.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 9mm
49
16.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 10mm
29
18.00 ₪
Crochet Hook Gold Tip: 12mm
30
18.00 ₪