Title

The Sublime double knitting book

16 דגמים לגברים, נשים וילדות.
כל הדגמים הם עבור צמר מרינו ומשי בעובי DK.

הוראות סריגה דוגמאות עבור:
דוגמאות לגברים
דוגמאות לילדים
דוגמאות לנשים
שפת ההוראות:
אנגלית
פורמט הוראות סריגה:
חוברת
אין מוצרים במלאי לפריט זה.