Title

הוראות סריגה לבובת פיל - דגם 1350

הוראות סריגה באנגלית לבובת פיל מחוט Snowflake Chunky.

גובה בובה: 30 ס"מ.

הוראות סריגה דוגמאות עבור:
אביזרים וקישוטים
שפת ההוראות:
אנגלית
פורמט הוראות סריגה:
דגם בודד (עלון)
אין מוצרים במלאי לפריט זה.