Title

עיניים בטיחותיות לבובות צבעוניות

עיניים בטיחותיות לבובות הכוללות סגר בטיחותי המונע יציאת העיניים לאחר ההרכבה.

העיניים מגיעות בקטרים שונים, כל חבילה מכילה זוג עיניים וזוג סגרים בטיחותיים תואם.

כמות במלאי מחיר
6 מ"מ - צבע ירוק
7

3.00 ₪

6 מ"מ - צבע אדום
15

3.00 ₪

6 מ"מ - צבע כתום בהיר
13

3.00 ₪

6 מ"מ - צבע כתום
4

3.00 ₪

6 מ"מ - צבע שקוף
5

3.00 ₪

8 מ"מ - צבע ירוק
48

3.00 ₪

8 מ"מ - צבע זהב
2

3.00 ₪

8 מ"מ - צבע כחול
4

3.00 ₪

8 מ"מ - צבע אדום
7

3.00 ₪

8 מ"מ - צבע שקוף
47

3.00 ₪

8 מ"מ - צבע צהוב
5

3.00 ₪

8 מ"מ - צבע תכלת
10

3.00 ₪

8 מ"מ - צבע ירוק ניאון
15

3.00 ₪

8 מ"מ - צבע חום בהיר
8

3.00 ₪

10 מ"מ - צבע אדום
25

3.00 ₪

10 מ"מ - צבע ירוק
29

3.00 ₪

10 מ"מ - צבע זהב
6

3.00 ₪

10 מ"מ - צבע סגול
3

3.00 ₪

10 מ"מ - צבע כתום
5

3.00 ₪

10 מ"מ - צבע ורוד בייבי
1

3.00 ₪

10 מ"מ - צבע ורוד פוקסיה
3

3.00 ₪

10 מ"מ - צבע כחול
4

3.00 ₪

10 מ"מ - צבע צהוב
5

3.00 ₪

10 מ"מ - צבע כתום בהיר
3

3.00 ₪

10 מ"מ - צבע חום
38

3.00 ₪

10 מ"מ - צבע שקוף
15

3.00 ₪

10 מ"מ - צבע אדום זרחני
4

3.00 ₪

10 מ"מ - צבע ורוד
15

3.00 ₪

10 מ"מ - צבע ברונזה
1

3.00 ₪

10 מ"מ - צבע צהוב זרחני
4

3.00 ₪

12 מ"מ - צבע ורוד
11

3.00 ₪

12 מ"מ - צבע חום
5

3.00 ₪

12 מ"מ - צבע סגול
6

3.00 ₪

12 מ"מ - צבע כתום
6

3.00 ₪

12 מ"מ - צבע אדום
9

3.00 ₪

12 מ"מ - צבע כתום בהיר
2

3.00 ₪

12 מ"מ - צבע ירוק
24

3.00 ₪

12 מ"מ - צבע שקוף
96

3.00 ₪

12 מ"מ - צבע זהב
1

3.00 ₪

12 מ"מ - צבע צהוב זרחני
4

3.00 ₪

12 מ"מ - צבע צהוב
2

3.00 ₪

12 מ"מ - צבע ורוד פוקסיה
2

3.00 ₪

14 מ"מ - צבע אדום
17

3.00 ₪

14 מ"מ - צבע חום
50

3.00 ₪

14 מ"מ - צבע ירוק
11

3.00 ₪

14 מ"מ - צבע צהוב
16

3.00 ₪

14 מ"מ - צבע זהב
8

3.00 ₪

14 מ"מ - צבע צהוב זרחני
4

3.00 ₪

14 מ"מ - צבע סגול
8

3.00 ₪

14 מ"מ - צבע ורוד
9

3.00 ₪

14 מ"מ - צבע אדום זרחני
4

3.00 ₪

14 מ"מ - צבע ירוק זרחני
5

3.00 ₪

14 מ"מ - צבע כתום בהיר
4

3.00 ₪

14 מ"מ - צבע מנטה
2

3.00 ₪

14 מ"מ - צבע כתום
6

3.00 ₪

14 מ"מ - צבע ורוד פוקסיה
3

3.00 ₪

16 מ"מ - צבע כחול
50

3.00 ₪

16 מ"מ - צבע ירוק
15

3.00 ₪

16 מ"מ - צבע צהוב
14

3.00 ₪

16 מ"מ - צבע חום
2

3.00 ₪

16 מ"מ - צבע זהב
50

3.00 ₪

16 מ"מ - צבע אדום
18

3.00 ₪

16 מ"מ - צבע שקוף
50

3.00 ₪

18 מ"מ - צבע ירוק
8

3.00 ₪

18 מ"מ - צבע זהב
9

3.00 ₪

18 מ"מ - צבע שקוף
11

3.00 ₪

18 מ"מ - צבע כחול
7

3.00 ₪

18 מ"מ - צבע חום
5

3.00 ₪

18 מ"מ - צבע אדום
10

3.00 ₪

18 מ"מ - צבע צהוב
10

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע ירוק
2

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע זהב
2

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע שקוף
3

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע צהוב
1

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע כחול
2

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע חום
3

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע אדום
11

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע אדום זרחני
3

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע כתום
3

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע צהוב זרחני
3

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע ירוק ניאון
3

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע סגול
3

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע אפור
2

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע מנטה
3

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע ורוד בייבי
1

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע יין
2

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע כתום בהיר
2

3.00 ₪

20 מ"מ - צבע ירוק דשא
3

3.00 ₪

30 מ"מ - צבע שקוף
19

7.00 ₪

40 מ"מ - צבע שקוף
21

8.00 ₪