מה פירוש הוראות סריגה להורדה בפורמט PDF?

הוראות סריגה בפורמט PDF הינן הוראות אשר ניתנות להורדה בצורה דיגיטאלית ישירות מאתר יארן ואינן נשלחות כעותק קשיח בדואר.

היתרון של הוראות סריגה בפורמט זה הינה הזמינות המיידית של ההוראות עבורך. ניתן להוריד את ההוראות מיד לאחר שלב התשלום. לינק להורדת ההוראות ינתן מיד לאחר סיום שלב ההזמנה, בנוסף, כל הקבצים נשמרים בחשבון שלך באתר יארן - באיזור האישי, ולכן זמינים עבורך תמיד.

קבצים מסוג PDF ניתנים לצפיה בכל מחשב וטלפון סלולארי המצויידים בתוכנת צפיה. תוכנה זו מגיעה בדרך כלל עם כל מחשב ללא תשלום.

בנוסף, ניתן להדפיס את ההוראות בכל מדפסת ביתית. אין הגבלה על מספר ההדפסות או מספר הפעמים בהן הורדת את הקובץ, כל עוד זה נעשה לשימושך האישי ולא מועבר לאחרים.